De bouw van windmolens in Kampen.

Vanaf 1996 heb ik alle moeite gedaan om in Kampen een windturbine op te zetten, ik was toen 50 jaar.

Vanuit mijn beroep als fotograaf was ik geïnteresseerd geraakt in dit fantastische medium om groene energie op te wekken, ik heb destijds alle Vestas turbines in Nederland gefotografeerd en in gesprekken met eigenaren was mijn belangstelling gewekt.

Om zoiets te realiseren moet je een lange adem hebben en dito uithoudingsvermogen werd er gezegd, dat is dus gebleken, de kleine fanatieke groep tegenstanders van windenergie hebben zoveel macht  middels wel of niet terechte inspraak en oneigenlijke wetgeving dat de voorstanders en initiatiefnemers erg op achterstand staan.

Uiteindelijk wordt er nu na bijna 20 jaar stampei, echt onwillige ambtenarij, idiote vogelwetgeving, vleermuisonderzoek en tegenwerkende milieugroepen middels een aantal keren Raad van Staten uitspraken ons park opgebouwd van 4 Enercon 3 MW op het industrieterrein van Zuiderzeehaven.

Windenergie is al eeuwen oud, graan- en industrie-en watermolens,vormden het begin van onze industrieele vooruitgang. Nu leveren de moderne turbines een grote bijdrage aan onze schone energievoorziening en kun je bij een beetje wind zien waar die stroom op eerlijke en open wijze vandaan komt.

“Ons” is mijn wind BV,tje, Ventuse, samen met Graansloot BV van Bert Weever. totaal dus 12 MW opgesteld vermogen, zij staan op het industrieterrein waardoor zij in deze industriële ruimte weinig opvallen en stoomafname onder de turbine garanderen , daar waar het nodig is zonder kabelverliezen.

Masten van rond 100 m. en wieken van 41 meter, voorzien van windveertjes achterop de vleugel wat een grote geluidsreductie betekend, afgekeken van de klein veertjes op de vleugels van een uil. s’nachts  hoort een muis hem niet aankomen nl. Over innovatie gesproken!

veertjes op de wiek beperken het zoeven aanzienlijk

veertjes op de wiek beperken het zoeven aanzienlijk

Januari zijn de eerste werkzaamheden begonnen, eerst het grondwerk, waarbij klei en veen tot op de harde zandlagen verwijderd moest worden, dit om de hoofdkraan die volle stabiliteit te geven nodig om 130 ton materiaal boven de 100 meter te hijsen.

grondwerk opstelplaats kraan

grondwerk opstelplaats kraan

Vervolgens is met heien begonnen, zo’n 30 dikke heipalen van 15 meter geschoord geslagen.

echte heipalen als fundament

echte heipalen als fundament

vervolgens wordt er 800 ton beton gestort in bekisting boven maaiveld nadat het vlechtwerk is voltooid, hééél veel ijzer en beton.

vlechtwerk

vlechtwerk

en nog meer beton. veiligheid voor alles.

en nog meer beton.
veiligheid voor alles.

Helaas meenden enige mensen van het Waterschap Groot Salland dat de huidige turbines nog zouden kunnen falen en hebben zij ons een bouwstop opgelegd voor twee turbines die dichter bij de dijk om het industrieterrein loopt. Geen water te zien.  Alle gemeentelijke, milieu-,  en prov. vergunningen zijn verleend, blijkt er voor 2 turbines ook nog een ‘waterwetvergunning’ te moeten zijn aangevraagd, vreemd, terwijl het WGS wel op de hoogte is en actief door de gemeente benaderd is en toestemming heeft gegeven voor gestuurde kabelboringen tussen de turbines en het energiestation, inspraakrondes voorbij en toch kan zo’n instantie eigenmachtig optreden, in wat voor land leven we toch eigenlijk, gelukkig komt daar binnenkort een einde aan en komt er een algemene vergunning, alles omvattend, al helpt dit ons dit in deze voorlopig niet, schade is inmens, Normaal werkt het treintje van turbine naar turbine, kranen en mensen, materialen, nu ligt de hele planning in de war en moet bijv. de heimachine voor 2 turbines opnieuw getransporteerd worden van een klus in Zeeland, en weer worden opgebouwd, weken werk,. de hele zaak van deze 2 turbines ligt nu al stil vanaf 3 februari en er is nog steeds geen overeenstemming. Gekmakend, zeker gezien de financieringskosten voor zo’n project.

Wordt vervolgd, als deze gepensioneerde even tijd en zin heeft!